6. února 2014 zpět

Členská konference - aktualizace

Vážení členové HKO,

tímto svolávám členskou konferenci klubu a žádám o Vaši účast.

Dne: 8.2.2014

Kde: restaurace Sokolovna v Polici nad Metují

Od: 17:00 hodin

Program:
1. Zahájení členské konference
2. Schválení programu schůze
3. Volba pracovního předsednictva
4. Volba komisí:
- mandátové
- návrhové
5. Zpráva o činnosti HKO za rok 2013
6. Zprávu o hospodaření HKO v roce 2013
7. Zpráva sboru revizorů
8. Návrh akcí na rok 2014
9. Volba sboru revizorů
10. Diskuze
11. Návrh a schválení Usnesení
12. Závěr

Na Vaší účast se těší….

 Pavel Axman ( Ax. )

Předseda HKO

autor: Pavel Axman |
upraveno: updater | 29.06.2020 16:03