16. února 2015 zpět

Výroční členská konference - aktualizace

Pozvánka

na členskou konferenci, která se koná v sobotu 21. 2. 2015 od 17,00 hodin v restauraci Sokolovna v Polici nad Metují.

 Žádám touto cestou všechny členy HK Ostaš o účast na této konferenci, neboť součástí bude volba předsedy a výboru.

 Dále bych rád upozornil na Stanovy klubu a především na Hlavu III., Členství, odstavec 5. Členství zaniká:, b) vyškrtnutím pro neplnění základních členských povinností, a dále Hlavu V., Členské povinnosti, odstavec 5. Účastnit se členských konferencí.

 Na hojnou účast se těší s pozdravem Hore zdar

                                                                                                   Pavel Axman


Návrh programu

 1. Zahájení.
 2. Volba pracovního předsednictva.
 3. Volba komisí: volební, mandátové a návrhové.
 4. Zpráva o činnosti HKO za rok 2014.
 5. Zpráva o hospodaření v roce 2014.
 6. Návrh akcí na rok 2015.
 7. Volba předsedy a výboru.
 8. Diskuse.
 9. Návrh a schválení usnesení.
10. Závěr.26.1.2015
Rok 2014 je za námi, a tak je třeba ho zrekapitulovat a zároveň si domluvit akce na rok 2015. To se dle stanov děje vždy na členské konferenci. Tentokrát se bude konat 21.2.2015 v restauraci Sokolovna. Domluveno to bylo na schůzi předsednictva a výboru. Zápis je ke shlédnutí v sekci Dokumenty. Platní členové klubu obdrží pozvánku od náčelníka i materiály, které se budou probírat. Pro platnost konference je potřebná účast nadpoloviční většiny členů s hlasovacím právem. Rádi by jsme předešli blamáži, kdy se čeká desítky minut na opozdilce, či se telefonicky nahání, aby milostivě přišli a mohlo se hlasovat o důležitých bodech. Když už jsem zmínil nahoře stanovy klubu, tak v hlavě V je článek 5 , kde účast na konferenci je povinností člena klubu. A letošní účast bude opravdu důležitá. Musíme schválit úpravu stanov a také nové členy orgánů klubu.
Takže si termín zapište do kalendářů a rezervujte si čas na klub a na kamarády.
autor: Tomáš Hornych |
upraveno: updater | 29.06.2020 16:03