Kontakt

Klub

Horolezecký klub Ostaš
Tyršova 339, 549 54 Police nad Metují
IČ: 48649198
zapsán ve Spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka L61
e-mail: info@hkostas.cz
datová schránka: x6ky9r8

Předsednictvo

Předseda
Tomáš Hornych, Horní 317, 549 54 Police nad Metují
tel.: mobil: 737 984 119
e-mail: tomhornych@gmail.com 

Místopředseda
Pavel Lokvenc, Ing., Tomkova 51, 549 54 Police nad Metují
mobil: 607 798 666
e-mail: lokvenc.p@gmail.com 

Tajemník
Martin Hruška, Ing., Na Sibiři 456, 549 54 Police nad Metují
tel.: mobil: 776 010 160 
e-mail: hruska.mart@gmail.com 

Hospodář
Ondřej Hauschke, Ing., Smetanova 387, 549 54  Police nad Metují
tel.: mobil: 732 887 670 
e-mail: o.hauschke@centrum.cz 

Výbor

Jiří Prokop, Ing., Žďár nad Metují 175, 549 55, Žďár nad Metují
mobil: 731 443 786
e-mail: jiriprokop@hotmail.com

Jiří Škop, Mgr., Soukenická 180, 549 54 Police nad Metují
tel.: mobil: 604 979 846 
e-mail: Hermanak1@seznam.cz 

Jiří Koutský, Fučíkova 443, 549 54 Police nad Metují
tel.: mobil: 724 932 912
e-mail: zaměst.: Jkoutsky@wikov.com 

Jan Lokvenc, Ing., Tomkova 51, 549 54 Police nad Metují
tel.: mobil: 728 256 266
e-mail: adept.jenda@gmail.com 

Dušan Hejl, Ing., Gagarinova 292, 549 54 Police nad Metují
tel.: mobil: 776 669 079
e-mail: d.hejl@seznam.cz 

Marek Lacina, Bukovice 141, Police nad Metují, 549 54
tel.: mobil: 724 271 107
e-mail: marek.lacina@seznam.cz 

Michal Stuchlík, Ing., Na Sibiři 452 V.L., 549 54 Police nad Metují
tel.: mobil: 724 951 260
e-mail: Michal.Stuchlík@seznam.cz

Sbor revizorů

Předseda 
Miroslav Hornych, Ing., Na Sibiři 346, Police nad Metují, 549 54
tel.: mobil: 608 582 130
e-mail: mira-mira@seznam.cz 

člen
Jiří Seifert, Gagarinova 293, 549 54 Police nad Metují
mobil: 777 113 577
e-mail: j.sejfy@centrum.cz