Kontakt

Klub

Horolezecký klub Ostaš
Tyršova 339, 549 54 Police nad Metují
IČ: 48649198
zapsán ve Spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka L61
e-mail: info@hkostas.cz
datová schránka: x6ky9r8

Předsednictvo

Předseda
Tomáš Hornych, Horní 317, 549 54 Police nad Metují
tel.: mobil: 737 984 119
e-mail: tomhornych@gmail.com, zaměst.:thornych@wikov.com 

Místopředseda
Pavel Lokvenc, Ing., Tomkova 51, 549 54 Police nad Metují
mobil: 607 798 666
e-mail: lokvenc.p@gmail.com 

Tajemník
Martin Hruška, Ing., Na Sibiři 456, 549 54 Police nad Metují
tel.: mobil: 776 010 160 
e-mail: hruska.mart@gmail.com 

Hospodář
funkce není obsazena. Zastupuje předseda.

Výbor

Pavel Axman, Ing., Jiráskova 111, 549 54 Police nad Metují
mobil: 732 407 244
skype: pavel.axman
e-mail: Pavel.Axman@seznam.cz, zaměst.:Pavel_Axman@Rubena.cgs.cz 

Jiří Škop, Mgr., Soukenická 180, 549 54 Police nad Metují
tel.: mobil: 604 979 846 
e-mail: Hermanak1@seznam.cz 

Jiří Koutský, Fučíkova 443, 549 54 Police nad Metují
tel.: mobil: 724 932 912
e-mail: zaměst.: Jkoutsky@wikov.com 

Jan Lokvenc, Ing., Tomkova 51, 549 54 Police nad Metují
tel.: mobil: 728 256 266
e-mail: adept.jenda@gmail.com 

Dušan Hejl, Ing., Gagarinova 292, 549 54 Police nad Metují
tel.: mobil: 776 669 079
e-mail: d.hejl@seznam.cz 

Karel Nováček, 549 55 Žďár nad Metují 68
tel.: mobil: 731 552 555
e-mail: Karel.Novacek@email.cz, zaměst.: Karel.Novacek@cz.abb.com 

Michal Stuchlík, Ing., Na Sibiři 452 V.L., 549 54 Police nad Metují
tel.: mobil: 724 951 260
e-mail: Michal.Stuchlík@seznam.cz, zaměst.: MStuchlik@wikov.com

Sbor revizorů

Předseda rezignoval 22.2.2020
Dušan Hejl, Ing., Gagarinova 292, 549 54 Police nad Metují
tel.: mobil: 776 669 079
e-mail: d.hejl@seznam.cz 

člen
Jiří Seifert, Gagarinova 293, 549 54 Police nad Metují
mobil: 777 113 577
e-mail: j.sejfy@centrum.cz