Členství

Členství v klubu upravují Stanovy v čl.IX. Mimo ně se člen klubu musí stát členem TJ Sokol Police nad Metují z důvodu umístění stěny v Sokolovně. Zájemce musí vyplnit Přihlášku do HKOSouhlas se zpracováním osobních údajů v HKOPřihlášku Sokolu dospělí nebo Přihlášku Sokolu mládežSouhlas se zpracováním osobních údajů v Sokolu. Tyto dokumenty doručit některému ze členů Předseddnictva nebo Výkonného výboru. Na nejbližší schůzi bude rozhodnuto o přijetí. Následně bude dotyčný informován o výsledku přijetí. Člen klubu se taky automaticky stává evidovaným členem ČHS. Potřebné formuláře jsou také ke stažení v sekci Dokumenty.

Členské příspěvky 2023

 0 - 9 let *10 - 15 let *16 - 18 let *19 - 25 let26 - 60 let61 - 64 let65 let66 let a starší ****
 2014 a více *2008 - 2013 *2005 - 2007 *1998 - 20041963 - 19971959 - 19621958 - 19581957 a méně ****
HKO-100 Kč100 Kč200 Kč200 Kč200 Kč200 Kč200 Kč
Sokol300 Kč300 Kč300 Kč600 Kč600 Kč600 Kč300 Kč300 Kč
ČHS100 Kč100 Kč100 Kč500 Kč600 Kč600 Kč600 Kč200 Kč
UNIQUA **785 Kč785 Kč785 Kč785 Kč785 Kč785 Kč785 Kč785 Kč
ČHS Trio ***949 Kč949 Kč1120 Kč1395 Kč1695 Kč1695 Kč1695 Kč1215 Kč
bez ČHS300 Kč400 Kč400 Kč800 Kč800 Kč800 Kč500 Kč500 Kč
s ČHS400 Kč500 Kč500 Kč1300 Kč1400 Kč1400 Kč1100 Kč700 Kč
s ČHS + UNIQUA1185 Kč1285 Kč1285 Kč2085 Kč2185 Kč2185 Kč1885 Kč1485 Kč
s ČHS Trio1249 Kč1349 Kč1520 Kč2195 Kč2495 Kč2495 Kč2195 Kč1715 Kč

* ... děti a mládež do 18 let, kteří mají alespoň jednoho rodiče členem ČHS (rodinné členství) mají členství zdarma
** ... jedná se variantu Evropa 30OU. Jsou i další varianty včetně rodinného. Vyber si na webu ČHS
***...jedná se o variantu Evropa 30. Jsou i další varianty. Vyber si na webu ČHS
****...člen 76 let a starší může požádat o vrácení členského příspěvku ČHS

Platební údaje

Zaplatit na účet č.:8806364002/5500, Raifeisen Bank
Variabilní symbol:rodné číslo (bez lomítka)
Zpráva pro příjemce:co platím (HKO+SOKOL+ČHS+UNIQA)
Termín zaplacení:28. února 2023

QR kód

qr code

Přihlášky

Informace o členství v ČHS