Členství

Členství v klubu upravují Stanovy v čl.IX. Mimo ně se člen klubu musí stát členem TJ Sokol Police nad Metují z důvodu umístění stěny v Sokolovně. Zájemce musí vyplnit Přihlášku do HKOSouhlas se zpracováním osobních údajů v HKOPřihlášku Sokolu dospělí nebo Přihlášku Sokolu mládežSouhlas se zpracováním osobních údajů v Sokolu. Tyto dokumenty doručit některému ze členů Předseddnictva nebo Výkonného výboru. Na nejbližší schůzi bude rozhodnuto o přijetí. Následně bude dotyčný informován o výsledku přijetí. Člen klubu se taky automaticky stává evidovaným členem ČHS. Potřebné formuláře jsou také ke stažení v sekci Dokumenty.

Členské příspěvky 2024

 0 - 9 let *10 - 15 let *16 - 18 let *19 - 25 let26 - 60 let61 - 64 let65 let66 let a starší ****
 2015 a více *2009 - 2014 *2006 - 2008 *1999 - 20051964 - 19981960 - 19631959 - 19591958 a méně ****
HKO-100 Kč100 Kč200 Kč200 Kč200 Kč200 Kč200 Kč
Sokol300 Kč300 Kč300 Kč600 Kč600 Kč600 Kč300 Kč300 Kč
ČHS100 Kč100 Kč100 Kč500 Kč600 Kč600 Kč600 Kč200 Kč
UNIQUA **898 Kč898 Kč898 Kč898 Kč898 Kč898 Kč898 Kč898 Kč
ČHS Trio ***1050 Kč1050 Kč1190 Kč1590 Kč1840 Kč1840 Kč1840 Kč1330 Kč
bez ČHS300 Kč400 Kč400 Kč800 Kč800 Kč800 Kč500 Kč500 Kč
s ČHS400 Kč500 Kč500 Kč1300 Kč1400 Kč1400 Kč1100 Kč700 Kč
s ČHS + UNIQUA1298 Kč1398 Kč1398 Kč2198 Kč2298 Kč2298 Kč1998 Kč1598 Kč
s ČHS Trio1350 Kč1450 Kč1590 Kč2390 Kč2640 Kč2640 Kč2340 Kč1830 Kč

* ... děti a mládež do 18 let, kteří mají alespoň jednoho rodiče členem ČHS (rodinné členství) mají členství zdarma
** ... jedná se variantu Evropa 30OU. Jsou i další varianty včetně rodinného. Vyber si na webu ČHS
***...jedná se o variantu Evropa 30. Jsou i další varianty. Vyber si na webu ČHS
****...člen 76 let a starší může požádat o vrácení členského příspěvku ČHS

Platební údaje

Zaplatit na účet č.:8806364002/5500, Raifeisen Bank
Variabilní symbol:rodné číslo (bez lomítka)
Zpráva pro příjemce:co platím (HKO+SOKOL+ČHS+UNIQA)
Termín zaplacení:28. února 2024

QR kód

qr code

Přihlášky

Informace o členství v ČHS