27. ledna 2015 zpět

Novoroční pohárek 2015 - rekapitulace

Po týdnech příprav přichází den D a my se scházíme v neděli brzo ráno, abychom provedli poslední přípravy. Pak už nezbývá než počkat co z toho bude. Nakonec se schází 31 mladých závodníků, z oddílů v okolí, i s početným doprovodem.

účastníci závodu

Všechny srdečně přivítat a předat informace o tom, jak si představujeme, že to bude probíhat. V 9:30 začínáme. Pro každou kategorii jsme připravili 3 kvalifikační cesty lezené top rope. Trochu nás zaskočilo několik starších lezců, pro které jsme museli zřídit provizorní kategorii U16. Přes všechny možné komplikace, si myslím, že kvalifikace proběhli dle plánu a lezci se nám i docela pěkně rozřadili.

kvalifikační pokusy

nejmladší závodníci

Nejsme příznivci trávení celého dne v sokolovně a čekání na finále. Proto hned po zpracování výsledků kvalifikace a určení finalistů pokračujeme do finále. Začínáme od nejmladších hochů. Pět minut na seznámení s finálovou cestou a finalisti se přesouvají do izolace. Leze se on sight top rope. Jedna kategorie střídá druhou, někdy rychleji, jindy pomaleji. Vzhledem k tomu, že závody jsou na stěně kompletně osazené chyty a finále jsou s vyznačenými chyty, tak o chyby a sporné situace není nouze. Doufáme, že nikdo se snad necítí ukřivděn. Na závěr nejstarší lezou čistým stylem on sight finále ve vlně a je to hotový. Připravujeme výsledkové listiny, diplomy, ceny a vyhlášení na sebe nechává dlouho čekat. Díky našim partnerům, kteří nás podpořili se na každého dostane. Nejlepší si vybírají první a je to oříšek si vybrat tu pravou odměnu za svůj výkon. Výsledky jsou k nahlédnutí zde.

ceny

vítězi

Děkujeme tedy partnerům, kterými jsou Singing rock, Albisport, Man Mat, Stěnava EU, Wikov MGI, HK Ostaš, Sokol, město Police n. M.. Děkujeme taky kamarádům a rodinným příslušníkům za pomoc při pořádání závodu. Děkujeme také dětem a jejich rodičům, že se zúčastnili našeho závodu a příště se budeme těšit.

Tomáš, Káťa a Lumír
autor: Tomáš Hornych |
upraveno: updater | 29.06.2020 16:03