28. března 2015 zpět

Zpráva o instruktážním dnu

V sobotu 28.3. od 9:00 hodin se na stěně v Polici schází mládež HKO na povinném každoročním instruktážním dnu. Pravidelně ho máme před začátkem venkovní sezóny, aby jsme si připoměli některé informace a návyky o bezpečném lezení.
V první, trochu možná dlouhé, části jsme probrali materiál potřebný k lezení, uzly, jištění, slaňování a další.
Ve druhé části proběhla první pomoc a jak se zachovat v případě úrazu. Na to nám Lumír zajistil kvalifikovanou přednášející, za což mu patří dík.


Káťa si připravila krátký test, aby jsme prověřili jak kdo poslouchal a kdo co zná. Některé odpovědi byly skutečné perly, takže se u toho dost pobavila.V poslední třetí části zbývalo jen si některé techniky vyzkoušet na vlastní kůži. Nemohlo chybět chytání pádů, slanění z jistícího stanoviště, prusíkování a zakládání vlastního jištění do hodin, spáry a na hrot.

chytání pádůprusíkování

Na závěr jmse si vyhodnotili testík, jak to vlastně mělo být. Každý za odměnu a na památku obdržel metodické a propagační materiály, které nám poskytla firma Singing rock. Děkujeme.Poděkovat musíme i Tomasovi a Filipovi za pomoc při praktické části. Doufáme, že to splnilo svůj účel a že to přispěje k bezpečnějšímu pohybu všech ve skalách.
autor: Tomáš Hornych |
upraveno: updater | 29.06.2020 16:03