28. ledna 2019 zpět

Členská konference HKO 2019

Pozvánka na Členskou konferenci


Ta se uskuteční v pátek 22. 2. 2019 od 18:00 hodin v restauraci Sokolovna v Polici nad Metují.


Žádám touto cestou všechny členy HK Ostaš starších 15 let o včasnou účast na této konferenci.


Návrh programu


1. Zahájení.

2. Volba pracovního předsednictva.

3. Volba komisí: mandátové a návrhové.

4. Zpráva o činnosti HKO za rok 2018.

5. Zpráva o hospodaření v roce 2018.

6. Zpráva revizní komise za rok 2018.

7. Návrh akcí na rok 2019.

8. Diskuse.

10. Návrh a schválení usnesení.

11. Závěr.


Na hojnou účast zajišťující usnášení schopnost se těší a s pozdravem Hore zdar


předseda HKO Police nad Metují

Tomáš Hornych


autor: neznámý |
upraveno: updater | 29.06.2020 16:03