5. ledna 2024 16:47 zpět

Nové povolení pro Dolní labyrint

Dorazilo vyjádření k odvolání proti rozhodnutí AOPK k žádosti o provozování horolezectví na Dolním Ostaši. Ministerstvo životního prostředí potvrdilo, že rozhodnutí AOPK je v souladu se zákonem a oprávněně omezuje lezení dle rozsahu uvedeném v rozhodnutí. Vyhovělo pouze námitce na nepřiměřeně dlouhou dobu rozhodování a platnost povolení prodloužilo o 1 rok jako náhradu za průtahy. Nové povolení tedy bude platit až do 31.12.2036. S texty se můžete seznámit v odkazech níže. V databázi skal na webu ČHS by měly být skály označeny zákazem. Značení v terénu bude provedeno až to klimatické podmínky dovolí.

Pro počáteční představu zelená turistická cesta tvoří hranici a dále údolí od Klozetu mezi Triglavem a Šikmou. Vše na levo od ní je nyní celoročně uzavřeno pro lezení i pro údržbu. Pro nás a ostatní lezce je to ztráta poměrně zajímavé a vyhledávané oblasti. Je to jen na na nás jak bude náš přístup k těmto omezením vyhodnocen při blížící se žádosti o povolení lezení v Horním labyrintu.

Jménem HK Ostaš vás žádáme o dodržování nastavených omezení a udržitelnému přístupu k lezení v povolených oblastech.

Povolení lezení pro PP Kočičí skály Rozhodnutí o odvolání
autor: Tomáš Hornych | 05.01.2024 16:48
upraveno: Tomáš Hornych | 07.01.2024 10:48