19. března 2024 zpět

Výsledky Členské konference

V pátek 15.3. proběhla Členská konference. Z 83 členů, kteří mají hlasovací právo se zúčastnilo 47 přímo či plnou mocí. Všechna hlasování byla platná. Po schválení programu následovaly zprávy o činnosti a hospodaření v roce 2023. Následovala volba členů Revizní komise. Předsedou byl zvolen Miroslav Hornych a členem Petr Mareš. Násldovala plodná diskuze plná návrhů na činnosti. Ty byly následně odhlasovány včetně závěrečného usnesení. Kolem osmé byla schůze ukončena.

Všechny dokumenty najdete vyvěšeny v sekci Členství - Dokumenty.

Děkuji všem za účast a podněty k další činnosti.

autor: Tomáš Hornych | 19.03.2024 16:45
upraveno: Martin Hruška | 20.03.2024 09:57